POLISSTAT ELLER FLYKTINGKAOS?

Så kan vi skriva 2016. Det nya året hann knappt öppna ögonen förrän de omdiskuterade id-kontrollerna blev verklighet. De politiska reaktionerna är förutsägbara på den senaste åtgärden för att hejda flyktingströmmen.

Från avgrundshögern ropas om otillräckliga åtgärder. ”Mera, mera”, hejar Åkesson & Co på övriga partier som i rasande takt galopperar in i den sverigedemokratiska spiltan. Från kritikerna av id-kontroller pratas om brott mot asylrätten och från de som älskar stora ord talas om fascistiska och rasistiska åtgärder.

Att situationen förra året var ohållbar är de flesta överens om. Att asylrätten ska försvaras är i varje fall hittills den stora majoriteten inom svensk politik överens om. Men vad göra om de två synsätten hamnar i motsättning till varandra?

Frågorna är inte möjliga att hantera var för sig utan det krävs att man håller många bollar i luften samtidigt. Därför blir det ett problem när asylrätten – som är och måste vara en individuell rättighet, byggd på en prövning av den enskildes behov av skydd – sätts på piedestal. När den enskilde görs till både utgångspunkt och lösning grumlas helhetsbilden. Vi ser inte systemet för alla individer.

Under årtionden av nyliberal politik har skola vård och omsorg fått betala ett högt pris för att välbärgade grupper i samhället ska få skattelättnader och subventioner för sitt ”livspussel”. Denna politik har gjort samhället än mer sårbart för sociala motsättningar när det utsätts för påfrestningar som dagens flyktingsituation.

Propagandan om en globaliserad värld utan nationsgränser tas som en sanning av den liberala vänstern. Men propagandan är endast är ett färggrant överkast för att pryda och dölja globaliseringens kärna: Att västvärldens storföretag ges möjlighet att producera så billigt som möjligt, sälja på så avreglerade marknader som möjligt och betala så lite skatt som möjligt. Som till tänderna rustad säkerhetsvakt för denna världsordning står Nato, för att garantera det tvång som ligger till grund för kapitalets frihet.

Det är inte bara de högerextrema rasisterna som ser till att utnyttja flyktingkrisen till att flytta fram sina positioner. Även från storföretagen och dess samarbetsorganisationer som Svenskt Näringsliv planläggs hur flyktingkatastrofen ska användas för deras syften. I ett första skede ser de till att göra flyktingmottagandet till en miljardindustri. Skattepengar som egentligen ska gå till flyende människor hamnar istället på Wallenbergs, Bert Karlssons och andra rufflares vinstkonton.

När det gäller flyktingkrisen är inte id-kontroller det avgörande. Det avgörande är det svenska kapitalets målmedvetna arbete för att ersätta en humanistisk flyktingpolitik med en kapitalistisk invandringspolitik för att skapa ett låglöneproletariat som pressar ner hela arbetarklassen.

Ett låglöneproletariat fyller fortfarande funktionen av att hålla klassen som helhet på mattan, genom att tvingas jobba under så vedervärdiga förhållanden, men förser samtidigt borgar-klassen med en billig arbetskraft att anställa för poolrengöring, hundvakt eller butlers.

Som Anders Borg sa häromåret vid ett föredrag i USA: ”Ni skapar krigen och vi tar hand om flyktingarna”. Sedan 1991 har målet varit att skaffa kontroll över Centralasien, Mellanöstern och den nordafrikanska kusten och dess olje- och gasfyndigheter.

Redan i början av 2000-talet pekade George W Bush ut de så kallade ondskans axelmakter, däribland Irak, Libyen och Syrien. 2015 är Irak och Libyen sönderslagna och kriget i Syrien är inne på sitt femte år. Trots att de oerhörda mänskliga konsekvenserna är uppenbara för alla så fortsätter svenska staten att pumpa in pengar till terrorgrupper och en allt starkare Natolobby vill göra oss till en fullständig underlydande under den USA-imperialism som ligger bakom krigen och flyktingkatastrofen.

Till på köpet vill borgarklassen i Sverige använda den flyktingkris som deras imperialistiska utrikespolitik har skapat till att slå mot arbetarklassens levnadsförhållanden.

Det finns med andra ord stora möjligheter att mobilisera till motstånd mot den kapitalistiska krisen i alla dess delar, men då krävs en starkare klassmedveten och socialistisk arbetarrörelse som vågar utmana den härskande klassen i Sverige, det borgerliga inflytandet inom arbetarklassen och vänstern och den svenska uppslutningen bakom västvärldens imperialistiska sammanslutningar EU och Nato.

Sådan är uppgiften inför 2016.

ÅRETS SOMMARLÄGER BÖRJAR TA FORM

OBS! Med reservation för ändringar!

• När är sommarlägret? Mellan 8-10 juli 2016.

• Vad ska jag ha med mig? Tält om du inte ska bo inne (OBS! Gäller ej pionjärer), sovsäck, liggunderlag, regnkläder, stövlar, varma kläder, kläder för bad och idrott, tallrik, mugg, bestick, toalettgrejer, fickpengar till kiosk, café, bokbord och auktion.

Ta gärna med instrument eller annat som kan bidra till underhållning och trivsel. För övrigt packar du efter eget huvud. För några av aktiviteterna (t ex utflykter) kommer vi att ta ut en mindre avgift.

Nya Partiets sommarläger erbjuder det bästa av två världar, en avslappnande semester i kamratlig miljö kombinerat med utvecklande diskussioner och gemensamma aktiviteter.

• Arbetspass Du behöver att ställa upp något, ev några pass i köket, som nattvakt eller med någon annan syssla. Det krävs att vi alla hjälps åt för att lägret ska fungera.

Program:

Fredag
• Ankomst, anmälan.
• Robert Mathiasson – om NATO, krigshetsen och våra uppgifter.
• Pär Johansson – om den framgångsrika bostadskampen på Pennygången.
• Mat serveras 16.00-18.00, kvällsmat 21.00- 22.00
• Tipspromenad och kvällsbio.

Lördag
• Bertil Kilner – om den katastrofala kapitalismen med finanskrig, massarbetslöshet och hotande storkrig.
• Ragnar Danielsson – om anhörigvård.
• Marit Thomson – boksamtal.
• Nattcafé: Jazz med Ann-Christine Karlsson.

Söndag
• Efter frukost gemensam städning, avslutning och hemfärd.

• Det finns också gott om tid att bada, sola, promenera eller sträcka ut i gräset med en bok från vårt välsorterade boktält.

• Sist men inte minst – för lägerdeltagarna under 7 år har vi barnverksamhet, och vad som händer där är en överraskning!

HÖG TID ATT DRA DJUPARE LÄRDOM AV FALLET HAGAMANNEN

Niklas Lindgren begick en rad våldtäkter mellan 1999 och 2005 i Umeå och kom att kallas Hagamannen, efter stadsdelen där brotten begicks. Han dömdes i juli 2006 till 14 års fängelse för mordförsök, grov våldtäkt, våldtäkt och försök till våldtäkt i ett de mest uppmärksammade kriminalfallen i modern tid.

I ett utlåtande från september i år skriver Kriminalvården att det ”fortfarande finns skäl att vidta fortsatta begränsningar i NN’s (Niklas Lindgren, reds. anm.) verkställighet”. Man skriver vidare att ”det fortfarande finns en påtaglig och beaktansvärd risk att NN begår brott eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet om han beviljas permission på egen hand eller särskilda utslussningsåtgärder”.

Enligt psykologutlåtandet som upprättades i början av verkställigheten av fängelsestraffet lider han av flera diagnoser och risken för återfall i sexuellt våld bedömdes sammantaget som klart förhöjt. Kriminalvårdens färska utlåtande kommer däremot inte att spela någon roll när frågan om villkorlig frigivning ska avgöras.

– Så är spelreglerna när man döms till ett tidsbestämt straff. Då tar man ingen hänsyn till hur farlig någon bedöms vara. Det är därför som rättspsykiatrin alltid har överlägsna återfallssiffror, säger Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

Han blev villkorligt frigiven 28 juli – efter drygt nio år i fängelse. Han får lämna fängelset – trots Kriminalvårdens skarpa utlåtande. Hade han däremot dömts till rättspsykiatrisk vård hade förutsättningarna varit annorlunda, enligt Henrik Belfrage.

Nya Partiet har länge krävt att män som misshandlar eller våldtar ska dömas till tvångsvård. Att endast kräva strängare fängelsestraff, leder ingen vart då den dömde kan neka vård. Att bara kräva hårdare fängelsestraff innebär att man nöjer sig med att förövarna bara ska sitta av tiden, befästa sina beteenden och värderingar. Debatten om lagar och straff är viktiga, men inget av detta kan förhindra mord och förtryck av kvinnor. Långt viktigare är att diskutera vilka sociala och ekonomiska insatser som behövs samt vilka diskussioner och utbildningar om värderingar som behövs för att medvetandegöra människor och ändra värderingar.

Nya Partiets utgångspunkt är alltid att vi hatar patriarkatet, men inte patriarkerna. Några av patriarkerna så som Hagamannen har dock tydliggjort för en bredare massa om vad patriarkatet verkligen står för.

Faktum är att såväl sossar som moderater har ett lika stort ansvar för den situation som vi har idag, i det att de gemensamt står bakom såväl det svenska EU-inträdet som den numera permanenta högerpolitiken. Att våldsspiralen har lett till ökat stöd för traditionella högerlösningar, i form av fler poliser, hårdare straff i allmänhet och ökad bevakning av medborgare, kommer kanske inte oväntat. Men är det verkligen någon som tror att detta är en lösning? I USA tillämpar man sedan länge såväl dödsstraff som domar på flera hundra års fängelse, och det landet toppar fortfarande statistiken vad gäller världens högsta brottslighet.

I boken Jämlikhetsanden (The spirit level) visas med flerfaldig fakta, att jämlikare samhällen har mindre våldsbrott. Med 40 studier som underlag påvisas hur exempelvis mordstatistik och våld mot barn följer ett närmast linjärt samband med social ojämlikhet.

För att minska kriminaliteten krävs därför också kamp mot högerpolitiken, mot klassklyftorna och ett stopp för den gigantiska omfördelningen från det offentliga till det privata. En omfördelning som lett till stora nedskärningar inom bland annat skola och fritidsaktiviteter, och därmed en sämre situation för ungdomar och en större rekryteringsbas för organiserade gäng.

VI MÅSTE PRATA OM MANLIGHET

Det som kännetecknar den absoluta majoriteten av allt våld, all extremism och terror är att den utförs av män.

1Conan

Världen brinner och i de allra flesta fall var det män som tände på. Kom gärna och visa mig motsatsen! Det är män som startar och våldtar i krig, det är män som sitter på kärnvapenarsenalerna, det är män som bedriver “supportervåld”, det är män som dödar sina fruar, det är män som sanktionerar ockupationer. Det är män som mördar och misshandlar transpersoner. Det är män som åker på Folk och försvar.

I dessa tider av konstant debatterande kring vad som är orsaken till extremism, vem som är ond, vem som är god, vem som började och så vidare, faller allt som ofta perspektivet om kopplingen mellan våld och manlighet bort.

Forskare varnar nu för att överskottet av unga män i Kina kommer att leda till ökad våldsbrottslighet och ”politisk extremism”. Detta eftersom att de unga männen inte kommer kunna hitta en livspartner på grund av obalansen mellan könen.

Det är kinesiska föräldrars preferens för pojkar och att aborter är mycket lättillgängliga som har orsakat situationen med en stor andel unga män som aldrig kommer att kunna hitta en livspartner och bilda familj. Dessa unga män kallas ”bare branches” och påstås drivas till våld och politisk extremism på grund av sin ensamhet.

De främsta skälen för pojkpreferensen är i det patriarkala Kina och traditionella Indien att sönerna för släkten vidare, och ansvarar för de åldrande föräldrarnas försörjning. Många flickor i världen, framför allt i låginkomstländer, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är flickorna ofta diskriminerade och orättvisorna fortsätter sedan för många genom hela livet. Männen genom att de åtnjuter privilegier i sin egenskap av att vara just män. Inte minst handlar det om makt. Såväl kapitalister som män som grupp tjänar på kvinnoförtrycket. Kapitalisterna genom att de får tillgång till billigare arbetskraft som blir duktiga konsumenter för att passa in i den könsroll som tilldelats dem.

En konsekvens av kvinnobristen är, förutom bristen på fruar och skeva samhällen, ökad trafficking och kidnappning av kvinnor vilket man redan ser oroande tecken på i Kina. Forskningen påstås visa att i samhällen präglade av strukturellt överskott av män ökar aggressiviteten bland unga män. Som ett exempel på detta fenomen är vilda västern i USA.

Det går inte att gå till botten med problemet med mäns våld mot kvinnor utan att bekämpa patriarkatet. Så länge manssamhället består kommer problemet också sannolikt att kvarstå.

Det är bra att regeringen tillsatt ett uppdrag för att undersöka och minska mäns våld. Det har fått försiggå i ett antal tusentals år för länge. Patriarkatet gör män till djur och kvinnor till brottsoffer. Politisk kamp kan göra oss alla till människor igen.

SANNOLIKT INGA KÄRNEXPLOSIONER I WTC NÄR BYGGNADERNA FÖLL SAMMAN

Som svar på mina frågor om WTC inkom detta i min mailkorg:

Jag tackar för informationen. Den som planterade storyn ville sannolikt elda på det eviga tjatandet om HUR WTC störtade samman för att dölja frågan om VEM som tjänade på det. Som ingenjör trodde jag länge det var stora mängder nanotermit som sänkte WTC. Jag vet samtidigt att frågan om hur WTC störtade samman tar kraft från frågan om varför och vem som tjänade på det, vilket egentligen är av större intresse. Där pekar mycket på Israel.

I de levande generationernas minnen är få datum så fast inpräntande som 11 september. De flesta av oss kommer ihåg den dramatiska tisdagen 2001, då två stora passagerarflygplan störtdök in i World Trade Centers tvillingtorn i New York, i något som mest liknade en surrealistisk filmsekvens; vi minns elden, människorna som hoppade och inte minst ögonblicket när den jättelika byggnaden föll ihop i ett jättemoln av damm.

Nu skall denna artikel inte handla om händelserna 11 september. Istället skall vi i breda penseldrag beskriva 11 septembers betydelse för de åren som följde på attackerna i New York och Washington.

Allt gick i ett huj och enligt färdiga planer. Målmedvetenheten göder de konspirationsteorier som alltid uppstår i samband med spektakulära händelser. Hade måhända CIA eller FBI något med attackerna att göra, om bara genom att se mellan fingrarna på vad ett antal ganska klantiga terroristamatörer höll på med?

Om detta skall vi inte spekulera. För att det inte är nödvändigt. Det avgörande är att George W Bush och hans administration grep det tillfälle som 11 september bjöd dem. Genom att använda tragedin som språngbräda för en omedelbar politisk och militär offensiv.

11 september motiverar inte bara övergrepp på FN-stadga och internationell rätt, som anfallskrig, utan också upphävande av grundläggande rättsliga principer, representerat av koncentrationslägret Guantanamo Bay, av systematisk tortyr och övergrepp mot fångar och av rättslös förföljelse av påstådda terrorister, som här i Sverige genom de rättsvidrigt utvisningarna av egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery. Lägg därtill att kriget mot terrorismen banat väg för rasistiska strömningar och partier, genom det ideologiska ramverkets hets mot islam och muslimer, och den epokgörande betydelsen kan synas fullbordad.

Sverigedemokraternas framgångar är inte bara ett resultat av rasistiska och/eller främlingsfientliga stämningar i Sverige, som enligt vetenskapliga undersökningar tvärtom har minskat, utan också av att islamofobin idag är en integrerad del av den imperialistiska bourgeoisiens ideologi och politik. Kriget mot terrorismen gör islamofobin rumsren långt utanför vit makt-miljöns unkna källarlokaler.

Inga efterhandskonstruktioner kan förminska dramatiken i denna förändring. Kriget i Afghanistan handlar vare sig om flickskolor eller demokrati, utan om imperialistisk makt och dominans. För första gången på nästan tvåhundra år deltar Sverige i ett orättfärdigt imperialistiskt angreppskrig.

Det anmärkningsvärda är den totala uppslutningen bakom kriget. Inte bara sossarna spikade ivrigt på den egna politikens likkista, utan de fick initialt lika ivrig handräckning från vänsterpartisterna. Vänsterpartiets dåvarande ledamot i Försvarsutskottet, Berit Johannesson, hade bara ett tilläggsyrkande till det enhälliga krigsbeslutet. Johannesson ansåg att den svenska truppkontingenten skulle bestå av fler kvinnor.

Bush efterträddes av Barack Obama men Bushdoktrinen lever vidare, om än med vissa skillnader i taktiken, och världens största terroristnation för krig i Afghanistan, stödjer Israels statsterror och hotar med krig på koreanska halvön. Det är dags att alla ärliga människor avslöjar det falska talet om ”krig mot terrorismen” och tar upp kampen mot de stora terroristerna.

OM ATT VARA PRIVILEGIERAD

Vi är alla privilegierade i någon form, på något område. Jag är vit, och där kommer mitt första privilegium in i bilden. Jag har ett svenskklingande namn och anses höra till medelklassen. Jag är privilegierad.

Du tillhör världens rikaste 5%. Rent konkret betyder det att du har ett bättre liv än vad du hade haft om du inte hade varit så rik. Att du är rik beror på ren tur. Du råkar vara född i ett land som är rikt. Dagens imperialistiska världsordning innebär att den rika världen exploaterar de fattiga ländernas naturresurser och billiga arbetskraft. Genom krig och ockupation försöker de rika länderna att upprätthålla denna utsugning och underordning. Du är inte rik för att du förtjänar det. Du är rik för att du har tur. Och de som är fattiga är inte fattiga för att de förtjänar det. De är fattiga för att de hade oturen att födas på fel ställe.

Detta är inget nytt. Vi vet att livet är orättvist. Många av oss finner det upprörande. Vi tycker att “någon borde göra något åt saken”. Men när det är vi som är denna någon blir vi mer tveksamma.

Gemensamt för alla som framför tanken om att de slumpmässigt fötts in i en privilegierad tillvaro är en underförstådd acceptans av det övernaturliga. Argumentet vilar på att ett ”jag” existerar innan två människor alstrar ett liv och att ”jaget” placeras i ett slumpmässigt utvalt foster. Skulle detta stämma är det förvisso så att det är få av dessa ”jag” som varje dag har turen att av universums tombola lottas in i svenska foster. Väldigt många fler av dessa odefinierade innan-personligheter hamnar i tredje världen.

Accepterar man detta övernaturliga argument som en del av ens världsåskådning och håller då argumentet för närmare granskning? Nej, det finns ingenting som talar för den kvasireligiösa föreställningen om slumpen. Det är omöjligt att bevisa någon existens innan den fysiska, vilket på ett tidigt stadium vetenskapligt ogiltigförklarar hela idén om att ha turen att födas som privilegierad.

Karl Marx var som alla vet en klok man, så låt oss ta hjälp av honom för att problematisera fråga. I en berömd formulering skriver Marx: ”Det religiösa eländet är uttrycket för det verkliga eländet samtidigt som det är protesten mot detta elände. Religionen är de betryckta kreaturens suck, hjärtat hos en hjärtlös värld, anden i andefattigdomens tillstånd. Den är folkets opium.”

Det religiösa eländet kan inte upphävas genom väpnade interventioner från de imperialistiska makter som skapat eländets materiella grundvalar eller genom väpnat våld överhuvudtaget. Det är imperialismen som är problemet, i Mali som i andra fattiga länder; det är det imperialistiska förtryckets följder i fattigdom, korruption och maktlöshet som skapar behov av religionens illusoriska lycka, av dess opium.

Framförallt är massprotesterna förstås en mardröm för auktoritära makthavare i regionen, men även för USA och EU, som genom sina allierade diktatorer har dominerat regionen ekonomiskt och politiskt.

Slutsatsen är given. Det går inte att bomba bort religion. Vad som krävs är ekonomisk och social utveckling, som upphäver det tillstånd som behöver religionen som illusorisk lycka. Eller för att åter tala med Marx: ”Kravet att de skall uppge illusionerna om sitt läge är kravet på att uppge ett tillstånd som kräver illusionerna.”

CENSURERADE BRÖST VIKTIGARE I MEDIER ÄN BARN ”CENSURERADE” I TRAFIKUTREDNINGAR UTANFÖR BADHUS!?

Vårat arbete sker både internationell, riks och på kommunal nivå. Gästskribenten Urban Saxlind skriver ett inlägg om sitt politiska arbete i staden Umeå.

Under bilderna är rubrikerna i Västerbottens kuriren om censurerade bröst i videofilm. Dags för medier till uppmärksamhet som barnfarlighet runt nybyggt badkvarter?!

Nanna-V-a-Kyrkogat-2

”För stor fixering vid kvinnokroppen”
Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun, ber om ursäkt för censureringen av Juholts videohälsning till Lennart Holmlund.

TV: ”Det är något vi ångrar”
Här förklarar Carlsson varför han valde att blurra bort kvinnokroppen.

Nakna kvinnobröst censurerades
Håkan Juholts avtacknings-film till Lennart Holmlund censurerades.

Håkan Juholts hårda kritik
Håkan Juholt riktar hård kritik mot Umeås näringslivschef.

Juholt: ”Så gör talibaner”
Ytterst pinsamt för kommunen och den ansvarige. Skäms. Det säger Håkan Juholt i en kommentar till att hans Holmlund-film censurerats.

TV: Vass passning till Holmlund
Se den ocensurerade Juholtfilmen här.

Konstutställning efter censur
Vad kan väl passa bättre efter än konstskandal än att gå på konstutställning?

När gör medierna granskning av oskyddade barn i ogjorda trafikutredningar för färdvägar och risker till och från det nya badhuset i Umeå?

nanna-vasaplan

Här sämsta kvalitet för platsen, trafikfarligt och allt farligare med mer trafik och därmed oycksrisker, ingen utemiljö som är självklart överallt annars i Sverige och Simförbundet är tydligt för bästa villkor och om utbyggnadsmöjligheter.

Skälen att sätta stopp för badhuset ökar. Särskilt när verkligheten är som i ovan bilder från ÖK och nedan från igår av V:a Kyrkogatan som blir den största infarten för cyklande österifrån via Kungsgatan (där man först ska passera ÖK och trafikriskerna där). Lägg därtill cykelutredning som än inte gjorts för denna bad- och simanläggning. Men egentligen behövs ingen sådan, det är bara att fara dit och kika själv. Bilderna ovan och på Vasaplan nedan bör ge anledning till politiska studier och mediala granskningar som till slut ändar dessa badplaner under 10 år.

LÄGG NER CIRKUSEN! VI ÄR ALTERNATIVET!

Nya Partiet ställer upp i extravalet. För fram oss nu, så löser det alla Sveriges problem. 

Vi tror på att politik måste bedrivas på två fronter dels parlamentariskt och dels utomparlamentariskt. Den parlamentariska kraften är viktig för att kunna skapa ramar för hur samhället bör bedrivas.

Jag förstår dock att vissa kan se med oro på detta. De kanske fruktar att även vi nu kliver på liberaliseringståget. Men jag ger er mitt ord på att det aldrig kommer att ske. Valdeltagande kommer aldrig hos oss att bli ett självändamål. Vi kommer aldrig att låta vad vi ser som urvattnad parlamentarism ta överhanden. Partiets parlamentariska gren och är tänkt att endast utgöra en del av verksamheten som vi dessutom, när kapacitet finns, har för avsikt att bredda ytterligare.

Att vi har en parlamentarisk gren innebär inte någon kursändring överhuvudtaget.

Syftet med Nya Partiet är att vara ett verktyg för goda människor att kunna lösa Sveriges problem. Det vore en idé att ge oss utrymme i denna valrörelse att presentera vårt perspektiv, så att svenska folket vet vad alternativen inför valet är.

Ta frågan om höghastighetståg och bostadsbyggen som nu Anders “Science Fiction” Borg och Alliansen skröt om som sitt program “Sverigebygget”. Jämfört med Nya Partiets förslag är detta inte bara ett skämt, och för lite och för sent, utan ett rent sabotage mot existerande kompetenta idéer.

Vi har ett allvarligt internationellt läge, vilket torde vara bekant. Det kommer dock tyvärr bort i den allmänna debatten. Det viktigaste är att förstå att det finns en storkonflikt mellan en del viktiga länder i Asien å ena sidan och de forna imperial stormakterna i väst å den andra som kan utmynna i global asymmetrisk krigsföring, som i värsta fall i sin tur leder till förintelsekrig med kärnvapen.

Vi tycker att du inte längre skall tolerera argumentet som säger att Nya Partiet har bra idéer men bara de stora partierna kan bära dem, för att vi är ett för litet parti. De stora partiernas inkompetens är det stora problemet och det gör dem oerhört små. Men du kan göra Nya Partiet stort med din röst och ditt stöd. rätta!

Namnlös

I valet 2014 fick vi 32 röster, 22 mars tar vi revansch!

AKTIVITETSRAPPORT

Fredag 19 september – Äppelplockarallmänning / fruktförmedling (13.00 – 16.00, samling; Dungen vid Ålidhem C, Umeå)

Tillsammans samlades ett antal aktivister i Ålidhems gemensamma park ”Dungen” för att dra runt i närliggande villaområden och samla in frukt som inte tagits tillvara på. Frukten ställdes sedan ut under ett antal dagar vid Ålidhem C så att de som inte har fruktträd kan ta del av den oberoende av ekonomi.

Söndagen den 12 oktober så samlades Nya Partiets aktivister från Tierp, Mora och Söderhamn för att gemensamt göra en insats för Hofors barn, som i åratal ignorerats av det kommunala bolaget Hoforshus AB. Vid flera tillfällen så har de boende i området bett om att få den minst sagt bedrövliga lekplatsen på Storgatan i Hofors rensad på ogräs samt att få staket och andra fasta installationer reparerade och barnsäkra. Tyvärr så föll det på döva öron.

När Nya Partiet fick reda på dessa missförhållanden så skickade man in en tillståndsansökan till Hoforshus AB för att få reparera och måla staket samt andra delar av lekparks-inredningen samt rensa bort det nästan meterhöga ogräset.Veckorna gick och inget tillstånd eller ens svar gavs. Aktivisterna valde då att ta saken i egna händer. Man införskaffade material såsom färg, virke och leksaker till barnen och åkte till den lokalt omtalade platsen där man träffade några av de boende i området som visade stor tacksamhet och glädje över partiets initiativtagande.

– Vi tycker att det saknas sociala mötesplatser i det offentliga för oss boende som vi själva kan formas efter våra drömmar och visioner, säger en av byggarna.

1907875_878837785484552_6565623278989604945_n