INDOKTRINERING GENOM TELEVISIONEN

För femtio år sedan var det i det närmaste otänkbart att visa människor i baddräkt eller liknande i reklam och television. Idag visar man öppet porrfilmer (eller erotiska filmer) på de flesta kanaler. Jag menar inte att all form av erotik eller anspelningar på det sexuella (som t ex i reklam eller film) måste vara moraliskt förkastligt eller ”fel”.

Vad jag däremot menar är att det måste vara någonting sjukt med ett samhälle som på TV och i reklam, och särskilt vad det gäller reklamen, fixerar sig nästan uteslutande på olika former av sex. Det hela har helt enkelt gått till överdrift när televisionen visar filmer som degraderar kvinnan till ett stycke kött och ett redskap för förverkligande av en pervers människas drömmar.

Vi omgärdas av reklam fylld av stereotypa könsroller som ger en snäv bild av hur en man och en kvinna ska se ut och vara. Män framställs i regel som aktiva, starka, och mäktiga – och är vanligtvis påklädda – medan kvinnor avbildas som passiva, svaga, sexualiserade och avklädda, som lockbete för att sälja varor. Den stereotypa skildringen av kvinnor och män i reklam får långtgående konsekvenser för individen och samhället. Den legitimerar och förstärker maktordningen mellan könen och är ett hinder för jämställdhet

durante-uno-show

Man kan lätt se att porrindustrin hela tiden flyttar fram sina positioner. Från att ha producerat ganska oskyldiga och acceptabla filmer har de på senare tid övergått till produktion av avancerad hårdporr och rena perversioner. Allt mer av detta visas också i våra svenska TV-kanaler.

Miley-Cyrus-Tongue

De flesta människor lägger dock inte märke till propagandan i televisionen. Om de gjorde det så skulle de inte vara mottagliga för den på samma sätt, liksom de som kan se klart alltid granskar det som framförs kritiskt, utan att svälja allt med hull och hår.

Det finns fler olika välkända tv-program och serier som genom sitt dolda budskap antingen verkar för indoktrinering av åskådarna eller medverkar till en allmän försämring av den västerländska kulturen. Det handlar om den här normaliseringsprocessen igen; när man reagerar på något som man uppfattar som “normalt” så tycker de att man är för känslig. Sen är det också en kunskapsfråga – är man insatt i ämnet eller har ett större perspektiv då tror jag inte att man skulle anklaga oss för överdrift.

19844

Kvinnoförtrycket är lönsamt. Skönhets- och porrindustrin är bara två branscher som gör enorma vinster på kvinnans underordning. Genom sin massiva propaganda kring hur kvinnor bör se ut och bete sig bidrar de till att kvinnor passiviseras och hålls tillbaka. Detta är ett stort hinder i kampen för kvinnors rättigheter, men också för kampen ute på kvinnodominerade arbetsplatser och för tjejers deltagande i vårt eget förbund.

Kvinnoförtrycket tar sig också mer brutala uttryck. Trafficking är en nutida form av slavhandel för sexuella ändamål med framförallt kvinnor och flickor från de forna öststaterna. De smugglas in i Västeuropa där de utnyttjas hänsynslöst och säljs som vilken annan vara som helst under kapitalismen.

De flesta tänker som sagt inte mycket på vilka influenser som förs ut genom televisionen. Budskapet är nästan alltid dolt under ytan på en till synes opolitisk tv-serie eller program, vilket gör propagandan desto effektivare. De som gör programmen är ofta väl införstådda i massans psykologi och de vet hur man underminerar ett folks psyke.

Vår styrande regim vill till varje pris hålla sig kvar vid makten. De har inte råd att låta oss i enlighet med yttrandefriheten framföra vårt budskap ostört. Detta gäller samtliga partier och politiska institutioner. Vi skulle idag lika gärna kunna ha ett enpartisystem, eftersom alla partier ändå har samma inställning i de frågor som är av avgörande betydelse för framtiden, nämligen vårt folks och vår kulturs överlevnad och välfärd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s