LÄR ANDERS BORG HUR MAN BYGGER MAGNETTÅG!

– Inga sciencefictiontåg, sa Anders Borg i Ekots lördagsintervju den 8 september och pläderade för höghastighetståg till Stockholm – Linköping resp. Göteborg – Borås med gammal rälsbunden teknik.

Sanningen är, att Borg inte kan bygga magnettåg eftersom han bara kan lappa och laga på svenska järnvägsnätet. Han kan inte med sin monetarism få fram de krediter som krävs för att bygga ett helt system på en gång. Varje krona han investerar måste han dessutom dra av från andra statliga utgifter eftersom han blandar investeringar och kostnader huller om buller i statsbudgeten. Han behöver en kapitalbudget för att särskilja långsiktiga investeringar från driftkostnader, så att han kan låta krediterna flöda in i kapitalbudgeten och investeringsprojekten för att bygga en magnettågsystem för hela Sverige.

Eftersom högerregeringen i god EU-anda ersatt varje regionalpolitisk ambition med blind tro på marknaden. Det är marknaden som skall sörja för glesbygden, inte politiken. Om det finns anledning att fälla tårar över Glesbygdsverket låter vi vara osagt. Men det finns definitivt anledning att ta strid för en politik som sörjer för hela Sveriges möjlighet att leva. Grunden för den svenska existensen är för evigt förenad med den svenska jorden. En levande landsbygd innebär allsidiga jordbruk och en decentraliserad befolkning som kan försörja sig maximalt genom närproduktion både när det gäller livsmedel och industriell verksamhet.

Den otroligt snabba, energisnåla och miljövänliga magnetsvävartekniken har varit under utveckling i Tyskland i trettio år, under namnet Transrapid, men man har aldrig kommit längre än till att bygga en testbana. Det var först när Kina, ett utvecklingsland med 1,3 miljarder människor, tog tag i projektet som det började “hända saker”. Den 31 km långa Transrapid-banan i Shanghai har kommit till stånd genom ett samarbete mellan Tyskland och Kina.

När Öst-asien liksom Nord- och Sydamerika nu kommit i centrum för världens ekonomiska utveckling, är det inte för att de fortsätter på de gamla teknologiska nivåerna. De bygger en ny ekonomi med den modernaste tekniken för att lägga sig på den nya plattformen. Kina och Indien tar ledningen i utvecklingen av transportteknik, kärnkraft och rymdteknik, för att ta till sig de nya möjligheterna mänskligheten har. Vi har ju de berömda orden från Göran Persson som löd ”för mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”.

Ett magnettågsbaserat transportsystem är en nödvändig, viktig del av den nya ekonomiska plattformen på en ny teknologisk nivå som Sverige behöver lyftas till för att fungera i den nya utvecklingsinriktade världen. Ett motsvarande lyft till en ny nivå gjordes tidigare med byggandet av det första järnvägssystemet och elektrifieringen av hela landet och delvis också med den senaste utbyggnaden av bredband och mobiltelenätet.

Det är mycket som kan och måste göras. Idag är infrastrukturen, vården och skolan nedkörd. Aldrig har processen med nedbrytningen av en hel civilisation varit så snabb i världshistorien som med den västerländska. ”Det slitna Europa” är ett begrepp som har kommit upp efter 1945, och trots en snabb återbyggnad på ruinerna så har inte krafterna räckt för att få liv i en storslagen kultur. Det saknas en miljon nya riktiga arbetsplatser.

Vi behöver fler jobb i Sverige! Att överlag satsa på infrastrukturen är något jag har pratat för länge. Finanskrisen har inneburit fem år av svag eller obefintlig tillväxt i stora delar av västvärlden. Vi måste helt enkelt bygga oss ur krisen. Bygga bostäder som alla har råd att bo i, reparera vägar och satsa på tågtrafiken.

En förändring till det bättre måste börja underifrån. Men kraven måste riktas mot de politiker som över blockgränserna gjort kollektivtrafiken till en lekstuga för marknadsliberala experiment.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s