STATEN DROGAR UNGA MED LÄKEMEDEL

Att människans psykiska hälsa avsevärt har försämrats är något som knappast kan ha passerat obemärkt. Det ökande beroendet av psykofarmaka i form av lugnande, antidepressiva och sömnmedel är ett tydligt tecken på att västerlänningen mår psykiskt allt sämre. Bland ungdomar mellan 15 och 19 år har förskrivningen av antidepressiva medel ökat med 90 procent när antal patienter räknas. Antalet utskrivna recept har ökat med nästan 70 procent. Förskrivningen av adhd-läkemedel i länet har nästan fyrdubblats sedan 2006.

SJÄLVMORDSFÖRSÖK

Det är knappast en slump att det nästan samtidigt kommer ut två böcker som handlar om diagnoser. Frågan börjar bli akut. Om en femtedel av alla pojkar måste ta mediciner för att klara sig i samhället, så är det kanske inte med barnen utan med samhället man borde ta i med hårdhandskarna.

Jag har talat och brevväxlat med många självhatande ungdomar, och deras berättelser liknar varnadra. Nadja har efter tre år av tung medicinering blivit beroende av läkemedel och säger i dag att hon önskar att hon i stället fått annan hjälp.

Jag har inte fått någon som helst terapeutisk hjälp eller behandling, jag har bara fått mediciner som de ökar. Jag blir glad när jag känner känslor. Jag blir glad när jag kan gråta för att under tre års tid har jag gått runt som i en bubbla och bara känt mig likgiltig i princip. Söker man hjälp och vänder sig till vårdcentral eller företagshälsovården i ett sådant läge slutat det inte sällan med att man går därifrån med ett recept på antidepressiv medicin. Det är enklare och billigare så än annan behandling som till exempel samtalsterapi.

Det är inte första eller sista gången som sjukvårdspolitiker agerar som bolagsekonomer istället för politiker med ansvar för vårdfrågor. Får man då ge några tips? Börja med att se till att behoven av vård får styra budgeten istället för tvärtom. Inför en organisation där de anställda kan påverka och ta bort alla dyrbara administrativa chefsnivåer.

Arbetslösheten, de tillfälliga anställningarna samt deltidsjobben ökar bland ungdomar. Det resulterar i en försämrad hälsa bland de unga, visar en ny rapport från LO. Författarna till LO-rapporten menar att det går att se ett tydligt samband mellan nyliberalismens genombrott i slutet av 80-talet och den ökande psykiska ohälsan bland unga. Antalet unga flickor som skär sig fortsätter öka. Runt var tionde flicka beräknas ha skurit sig avsiktligt för att lindra sin ångest. Samtidigt blir läkemedelsindustri blir rik på alla unga människor som måste drogas med ADHD-mediciner, sömnmedel och lugnande medel. Bland de biverkningar som företagen försökt dölja finns en ökad risk för självmordsförsök bland barn och ungdomar som får antidepressiv medicin.

Ritalin och concerta, som är narkotikaklassade preparat som liknar amfetamin i strukturen, samt strattera är de vanligaste adhd-medicinerna. En av de negativa konsekvenser man sett är att pojkar som tar ADHD tappar aptiten. De sitter framför datorn och vill inte äta.

Televisionen och datorer har förmågan att starkt påverka hjärnan. Den anpassar sig till att passivt ta emot ljud- och ljusstimuli och samtidigt begränsar den sin förmåga att reflektionsmässigt bearbeta intagen information. Sedan den klassiska filosofin psykologiska teorier och beskrivningar blev alltmer medicinskt präglade under början av 1900-talet har man alltmer forskat i psykologiska tekniker för att få folkmassor att tänka och reagera på ett förbestämt sätt genom att utsätta dem för olika stimuli.

De första försöken med kognitiva manipuleringar skedde hos ”psykoanalytikern” Sigmund Freud i den kända divanen, där flertalet (särskilt kvinnor) intalades om olika ”störningar” som hade med sexualitet att göra. Att teorierna grundades på lösa antaganden samt att Freud var en storkonsument av kokain och led av fobier verkar inte skapa någon motvikt i den nästintill obegränsade dyrkan av hans ”lära”. Det betyder att utöver psykoanalysens halvreligiösa, godtyckliga teorier, finns det tekniker som är välbeprövade och som idogt utnyttjas av staters makthavare för att leda folk åt den riktning de så önskar.

Många psykiatriska experiment gjordes på människor under kommunismen. En metod som användes i Sovjet går ut på att utsätta en människa för ett ständigt upprepande av ljudmeddelanden i form av tal och t.o.m. musik. Det är ett känt fenomen att hjärnan då sätter i gång en försvarsmekanism, som är att stänga av den kritiska tankeförmågan och i stället godtar budskapet. Denna metod används med stor sannolikhet av den demokratiska regimen USA på sina fångar på Guantanamobasen. Detta möjliggör för stater, politiska och finansiella konglomerat att få ut budskap och propaganda till människor utan att den nämnvärt ifrågasätts.

Så hur långt ska det behöva gå innan politikerna trycker på stoppknappen? Socialstyrelsen ser mycket allvarligt på konsumtionen av läkemedel och kommer snarast att gå vidare med fler undersökningar. Det har helt klart hänt något allvarligt i landet och vi behöver titta mer grundligt på det här. Om vi gör det och erkänner vårt egenvärde kommer det i sig att motivera oss att kämpa för en fortsatt överlevnad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s