UMEÅ KULTURHUVUDSTAD – ETT HOT MOT KULTUREN

Nya partiet kräver att Umeå drar sig ur kulturhuvudstadsprojektet och i stället investerar pengarna i industrijobb. Vi menar att Umeå har goda förutsättningar att profilera sig inom industrin, vilket skulle kunna skapa arbetstillfällen och förbättrade förutsättningar att erbjuda vård, skola och omsorg med bra kvalitet. Sverige håller på att avindustrialiseras, och inget annat parti tar upp denna för välfärden fullständigt avgörande fråga.

Nya partiet är inga kulturmotståndare. Kulturhuvudstadsåret är nämligen ett jippo. Se bara på den påkostade öppningsceremonin. Isen ska sprängas bort från delar av Umeälven, samtidigt som tusentals renar, till tonerna av körsång, ska tvingas att springa genom centrala Umeå! Och Böhlin kallar oss populister! Vi är istället ett parti med fötterna på jorden som försvarar kulturen. Mot jippon.

Risken är att umeborna vaknar upp i januari 2015 med en saftig räkning för detta jippo och ett antal skrytprojekt. På så sätt är Kulturhuvudstadsjippot ett hot, inte bara mot vård-skola-omsorg, utan även mot kulturen. Då många sorterar in oss bland kulturhatarna och påstår att logiken i vår politik leder till nedlagda bibliotek, opera, teater dans osv, avslöjar han en stor portion okunnighet.

Skolan är samhälles stora kulturbärare när det gäller allt från läs- och skrivkunnighet till de första mötena med klassisk litteratur. En bra skola bidrar också till att minska klasskillnaderna när det gäller kulturella upplevelser. Vi måste skapa förutsättningar för fler att kunna tillgodogöra sig alla former av kultur. Om personalen på dagis har tid att sätta sig ned och läsa en bok med barnen ökar lusten att läsa hos alla barn. Vad händer med ett land där medborgarna inte kan läsa och inte förstå en text? Vilken effekt får det på den enskilda människan och på demokratin?

Olika former av kultur ställer olika krav på brukaren. En modern hitlåt har en sorts kvalité som fångar sina åhörare efter 15 sekunder. Klassisk musik, å sin sida, kräver ofta mer av tid, koncentration och förkunskaper hos sin publik. Eftersom lättillgängliga hitlåtar ofta hittar en kommersiell väg ut innebär vår kulturpolitik i praktiken att samhället måste ge mer stöd åt symfoniorkestern.

Människor kan inte leva utan kultur. Därför finns kulturella uttryck i våra liv och i samhället. Kulturella yttringar driver det offentliga demokratiska samtalet framåt. Låt inte Kulturhuvudstadsåret och de kommersiella krafterna döda den fria kulturen och debatten.

Den amerikanska kulturen är inget annat än de skiftande trenderna hos storföretagens marknadsföring. Hollywood dominerar filmproduktionen och både teveprogram som programidéer hämtas från USA. Hur många svenskar har ens hört om riktiga hjältar och verkliga kulturpersonligheter som Engelbrekt, Erik G. Geijer eller Olof Rudbeck. Nej, det som gäller är Michael Jackson, Britney Spears med flera fina representanter för Amerika. Som isolerade företeelser kan det verka ofarligt, men när det börjar påverka alla delar av vår existens blir det en stor fara. En konstig klädstil har blivit våra unga mäns uniform; bakåtvända kepsar, t-tröjor, säckiga byxor med mera. Coca Cola och Pepsi är de drycker man föredrar.

I slutändan handlar det om en förändring av hela generationers värdegrunder. Idiotiska dokusåpor som “Masterplan”, “The Bachelor”, “Farmen”, “Fame Factory” etc. pumpas ut på bästa sändningstid. Och därifrån får våra unga sina värdelösa och ytliga “värderingar”. Man överlämnar till tevebolagen att skapa en verklighet att titta på i stället för att leva ett eget liv.

Vilken slutprodukt kommer då från den amerikanska kultur-kloaken? Generationer av småsinta hedonister och egoister; påstridiga, arroganta, respektlösa och vulgära typer… amerikaner i allt, utom geografiskt. Vi ser det i kravet efter dyrare saker att äga, i de slöa och ansvarslösa attityderna mot livet och samhället i allmänhet. Det är ett socialt sönderfall likt det som redan skett i Amerika. Vi ser hur förlorandet av identiteten gör dem rotlösa och deprimerade utan framtidstro – som sedan storföretagen botar med fler och effektivare “mediciner”.

Ett rikt kulturliv kräver långsiktiga satsningar på allt från opera och bibliotek till personal i skola och förskola. Inget annat än en aggressiv kulturkamp kan rädda Sverige från den amerikanska pesten. Vi anser att vardagsverksamheter, inklusive kultur, måste gå före skrytprojekt och jippon. Detta kommer Nya partiet att fortsätta hävda. Med åsnans envishet.

Advertisements

One thought on “UMEÅ KULTURHUVUDSTAD – ETT HOT MOT KULTUREN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s