FRÅGA

Är det tillåtet att tycka att demokrati är att föredra framför något annat?

Javisst kan man tycka det. Det vi har slagit fast i våra politiska punkter är följande: “Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar medborgarna. Främlingsfientlighet och rasism ska aldrig accepteras. Aldrig någonsin. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, i skolorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena och inte bara på valdagen. Grunden är alla människors lika värde och värdighet. För oss är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar.

Det första som då måste sägas är att dagens demokrati är en statsform, dvs demokratin är ett sätt för en härskande klass att organisera sitt klassherravälde. Så var det under antiken, då staten (och demokratin som en statsform) enligt Aristoteles var lika med ”de fria borgarna”, dvs. var de fria borgarnas verktyg för att undertrycka slavarna, och så är det i alla klassamhällen. Staten är ett verktyg för klassförtryck och därvid även demokratin som en statsform.

Ta detta med tryckfriheten och rätten att ge ut tidningar, som kamraterna är så angelägna om. Alla vet att detta är en formell rättighet för den stora majoriteten av människor i det kapitalistiska samhället. Att ge ut tidningar kräver kapital och under kapitalismen är därför rätten att ge ut tidningar i allt väsentligt förbehållen dem som äger kapital. Jag tror dock att vi måste tänka bortom vårt eget samhälle och dess snöpta debatt, för att förstå vad det handlar om. Oppositionella tidningar? Visst, varför inte? Utgiven av en fackförening som anser att arbetarråden skall ges större makt på fabriksledningarnas bekostnad.

Liksom att driva TV-kanaler, radiostationer, bokförlag, tryckerier och vad förs slags massmedial verksamhet det nu kan vara fråga om. Sverige styrs idag av en kulturradikal maffia, som berömmer och rättfärdigar varandras hyckleri, och håller varandra om ryggen. Ibland delar de ut ”priser” till varann – när någon lyckats utföra ett särskilt fult illdåd. Vi skulle inget hellre önska än att möta dessa samhällets nyttiga idioter man mot man på gatan. Systemet måste backas upp av medias lögner och polisens våldspotential – vår sanning står på egna ben, fast rotad i moderjorden.

Hotet mot Sverige och vår befolkning är inte bara fysisk. Den psykologiska terrorn mot vårt folk pågår ständigt. I denna psykologiska krigsföring, med syfte att demoralisera och förgöra våra ideal, spelar media en viktig roll. Genom fiendens alla mediakanaler pumpas vi oavbrutet fulla med destruktiv och demoraliserande fiendepropaganda. Den uppsjö av debattprogram, dokussåpor, menlösa serier och nyhetssändningar som fienden kablar ut har en ytterst destruktiv inverkan på samhällskroppen. Värst drabbade är unga svenska kvinnor som genom mängder med tv-program och veckotidningar pådyvlas en falsk världsåskådning. Unga kvinnor, i en känslig ålder, får lära sig hur en kvinna ska bete sig genom obskyra tv-program som ”Sex and the city”.

Under rubriken ”Tidningsdöden är närmare än vi tror” skriver Aftonbladets Karin Pettersson om den kris som svensk ”gammelmedia” just nu genomgår. Det som framkommer i Petterssons ledare är att de stora mediala jättarna blöder pengar. Nu kan vi rapportera hur ännu en föråldrad massmedial gigant tvingas spara, denna gång handlar det om Svenska Dagbladet, SvD. SvD:s ledning har beslutat om ett sparpaket som innebär att man sparkar 40 journalister och avvecklar hela sportredaktionen. Det rör sig inte om några blödande myggbett som jättarna drabbats av, snarare ligger de för döden med en dolk i hjärtat och blodet forsandes längs marmorgolvet i maktens korridor.

Något positivt som Internetutvecklingen har medfört är att det har blivit lättare för vanliga människor att delta i den politiska debatten. På Internet finns ett flertal diskussionsfora, där alla som har tillgång till en uppkopplad dator kan läsa och skriva inlägg. Resultatet påminner om en insändarsida i en tidning, men med vissa väsentliga skillnader. Att dela med sig av kultur och kunskap, är en grundläggande mänsklig instinkt. Nya partiet vill tillåta detta, och göra det möjligt för alla människor att ta del av all kultur och all kunskap i världen. Det kan låta storslaget och utopiskt, men det är faktiskt väldigt enkelt. Tekniken finns. Resurserna är oändliga. Det är bara otidsenliga lagar som står i vägen.Massorna kommer upptäcka att våra idéer tål granskning och att det är vi som har haft rätt hela tiden och att det enbart är den kraft som vi formerar som är stark nog att värja oss från den hatiska stam som är ansvarig för vår olycka. Vågskålen håller på att tippa över till vår fördel och nu ska vi ha tålamod.

Hotet mot demokratin har alltid kommit från höger – så också idag. Demokrati betyder folkmakt, inte marknadsekonomi som liberalerna hävdar. Marknadsekonomi är bara ett annat ord för marknadsdiktatur. I ett demokratiskt samhälle ska näringslivet finnas till för samhället, inte samhället för näringslivet. Systemet kommer att försöka dra ner oss i deras förstörelseverk men kommer istället få se sina led glesna och sina anhängare bli galnare och galnare. Och vår kraft och ära kommer att växa och växa. Samtidigt är det viktigt att erbjuda systemets hantlangare en väg ut. Journalister, politiker och anställda inom övervakningsorgan kan helt enkelt sluta med det som de håller på med och antaga hederliga yrken. Ifall de fått för sig att galgbacken väntar för dem kommer vi att ha skapat människor som slåss mot oss in i döden. Dessa människor borde istället på ett odramatiskt vis kunna upphöra med sina omoraliska aktiviteter och sona sina tidigare gärningar genom att istället börja kämpa med folket.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s