HÖGERPOLITIK MED PROLETÄRT ANSIKTE

Ett land kan styras av en ideologi, en religion eller med enbart ekonomiska motiv. Sossarnas politik styrdes länge med ideologiska motiv. Men efter Olof Palme är det bara ekonomi som gäller. Länge trodde man att det var strävan efter jämlikhet och välfärd för alla var det som drev människorna. Men verkligheten är en helt annan. Det är den egna ekonomin som styr liksom lusten av roffa åt sig så mycket som möjligt.

1503382_570773596337181_1701959407_n

Högermän i arbetarpartiet verkar vara melodin, Göran Persson är ju numera godsägare. Varför inte ett namnbyte till Socialmoderaterna? Att Håkan Juholt avgått löser naturligtvis inte socialdemokraternas problem. Den grundläggande svårigheten för partiet är att man inte har ett tillräckligt trovärdigt alternativ till moderaterna och alliansregeringen. Man ligger för nära i politiken för att kunna utmana.

Stefan Löfven hann knappt bli vald till ny ordförande förrän S gjorde upp med Moderaterna om europakten. Helomvändningen var säkert inte beordrad eller ens initierad av Löfven, men med den oberäknelige Juholt ersatt av den inbitne EU-vännen Löfven, var den en trendkänslig signal.

Göran Persson sade en gång att det svenska inträdet i EU skulle medföra att socialdemokraterna skulle kunna påverka och styra EU:s politik mer till vänster. Var det någon som trodde honom då? Inte nej-röstarna i alla fall. Socialdemokraterna vet hur som helst inte åt vilket håll vänster ligger när de plöjer mittfåran med en dragning åt höger. Socialdemokraterna får nog lov att laga det trasiga styrsystemet om vi alls ska få se någon socialdemokrati i politiken.

Socialdemokraterna har också påstått att Europa skulle vara fredsbevarande men för tillfället råder ett ekonomiskt krig mellan staterna. Inte lika förödande som det krig högerpolitiken i Israel nu startat inför det israeliska valet för att högerpolitikerna ska visa sin styrka. Högerpolitiken leder till fascism våld och krig. Högerpolitikerna tar sig rätten till brott mot mänskligheten. Så säkra är de att inte straffas av världssamfundet att de klart och tydligt proklamerat att Gaza ska utplånas. Befolkningen röstade fram Hamas, därför är de skyldiga, därför kan Israel begå folkmord. Vad kan vi lära av det? Det gäller att rösta rätt i demokratiska val, det vill säga som världshärskarna vill annars… Det är högerpolitiken i dess yttersta tappning.

Må vara att Löfven skall förse ett sargat parti med ett proletärt ansikte, men någon vänsterpolitik finns inte ens som embryo i hans tänkande, format som det är av fjäskandet för storföretagen.

Man kan bli lite dubbel inför valet av Löfven. Som facklig klättermus lade han ifrån sig svetspinnen så fort det bara gick, men han är ändå något så udda som en fd arbetare i toppolitiken. Det är i alla fall lite bra i en tid då frånvaron av arbetare i sossetoppen gjort det möjligt för Fredrik Reinfeldt att klä ut sig i arbetarmask. Löfven skall inte behöva mer än grymta för att blåsa av Reinfeldt den masken. Men någon fullständig make over är knappast möjlig, trots att Löfven nu skickats på politiskt uppfostringsanstalt.

Det skall sägas att Socialdemokraterna genom historien varit skickliga på att bredda väljarbasen. Sveriges långa period av socialdemokratiskt inflytande över landets politik må tidvis ha inneburit en del positiva förändringar, som under 1800-talets slut och 1900-talets början, då de sociala villkoren för de sämst lottade i samhället förbättrades tack vare en organiserad arbetarrörelse, och under Per Albin Hanssons tid vid statsrodret då byggandet av folkhemmet påbörjades.

Sedan partiet slutgiltigt övergav klasskampen för den renodlade valstrategin i slutet på 1920-talet inkluderades först småbönderna i väljarunderlaget och när denna grupp marginaliserades efter kriget riktades blicken mot tjänstemännen, som vanns genom den generella välfärdspolitiken. Det gav under årtionden partiet en extraordinära ställning i opinionen. Problemet idag är att den övre medelklassen i Stockholm, som pekas ut som politikens allt, befinner sig på allt längre avstånd från de flesta arbetare, både socialt och politiskt. I valet 2002 lyckades Göran Persson göra en inbrytning genom förslaget om maxtaxa på dagis, men därefter har det bara gått utför.

Den europeiska socialdemokratin har följt signalerna från den härskande klassen och ställt upp på systemskiftet. Idag har det socialdemokratiska förfallet gått än längre. Det finns inte längre någon folkrörelse som kan stå upp mot kapitalmakten. Socialdemokratins högervridning har skingrat och passiviserat gräsrötterna. Idag finns det bara ideologisk och politisk förvirring. Man kastar sig i högerträsket och sjunker tillsammans med kapitalismen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s