NYA PARTIETS VISION

Vilken värld vill Nya partiet egentligen ha? Gästskribenten Mona Helgeland skriver här om sin vision och jämför den med hur dagens samhälle ser ut.

VÅR VISION

Detta är en vision av framtiden som kanske hos er kan skapa en ökad motivation att kämpa. Vissa kommer som vanligt att förstå utan att något skrivs, men andra kanske behöver få det förklarat, även om de flesta djupt nere leds av samma känsla. Detta gäller även våra allierande, som i de flesta fall inte söker göra annat än att göra världen bättre, men på grund av okunskap och hjärnförorening inte förmår tänka klart och därför handlar felaktigt. Den segerrusiga kapitalismen tar inga hänsyn till andra än sig själv. Det krävs ett massivt motstånd för att dessa inhumana regler inte ska gå igenom. Den så kallade oppositionen, men framförallt fackförbunden, bor­de använda sig av sina starkaste kampvapen för att riva upp försämringarna.

Vad är då målet? Det jag här vill måla upp börjar med en förändrad stadsbild. Man ser unga par överallt, där de svämmar ut i parker och gröna allmänningar för att i juli månads kvällssol låta sina barn leka, medan de vuxna socialiserar på sitt sätt. Folk har ställt ut långbord och är i full färd med att grilla kött och ställa fram tillbehören. I det lilla samhället har man tidigare under veckan ägnat sig åt jakt – en av våra stora sporter – och denna kväll råder det feststämning.

Luften är ren och ingenstans ser man några spår av själsligt, fysiskt eller estetiskt förfall. Man umgås naturligt med vänner och grannar, och barnen springer fria i vetskap om att de är både trygga och älskade. Det finns ingen rädsla för galningar och pedofiler – hela samhället är tryggt.

I denna vår värld tas hela folkets förmågor omhand, alla värderas och vårdas till sin fulla potential. Vare sig du är intellektuellt lagd eller ämnad åt att skapa eller vårda med dina händer så kommer ditt arbete att värderas högt. I ett samhälle behövs alla; från landets ledare till muraren, bonden, städaren, doktorn och undersköterskan – alla uppfyller i vårt samhälle fullständigt vitala uppgifter.

Våra skolor för barn styrs av förnuft, sundhet, entusiasm och kreativitet. Barnen har utrymme för att vara just barn, men de växer samtidigt upp och utvecklas till bra människor genom att de får lära sig från verkliga förebilder. Borta är de dagar när barn växer upp till att bli några sorts förväxta Beavis & Butthead-figurer med hiphopkläder och bakåtvända kepsar. De lär sig alla att bli allt de kan bli genom att följa sina vuxna exempel i skola, ungdomsorganisationer, i litteraturen och på film.

För att skapa en kontrast till detta så bör man ta upp vad vi inte ser i den här bilden: vi ser inte hur hundratusentals rökande utförsäkrade mammor i miljonprojektet sitter ensamma i sina kök och dricker lådvin för tredje gången samma vecka och bittert intalar sig själva att de är lyckliga, medan de försöker ignorera att de torteras av det nya regelsystemet. Ej heller ser man arbetslösa, kriminella och knarkande människor som av omständigheterna ratats som skämd frukt bara för att de inte fick plats i den cirkus vi lever i nuförtiden. Vi bygger en gemensam front mot klassamhället. Utförsäkra de som utförsäkrar.

Alla dessa åtgärder, som genomdrivits i kapitalisternas intresse på vår bekostnad, har man inte lyckats avskaffa massarbetslösheten. Tvärtom stiger den. I en kapitalism som krisar spelar det ingen roll hur billig man gör arbetskraften och hur mycket pengar man än häller över borgarklassen. De kommer bara stoppa alla pengar i fickorna ändå, som de gör med alla skattepengar som de får genom friskolorna och andra privata alternativ inom vård – skola – omsorg. Regeringens politik är en klasspolitik. Inte för arbetarklassen. Inte för de unga. Inte för pensionärerna. Inte för invandrarna. Inte för småföretagarna eller tjänstemännen. Utan för borgarklassen.

Vi får aldrig glömma vad det är vi söker vinna genom vår kamp. Det vi står för är det rena, det ädla och det sunda. Vi står för framtiden, till skillnad från de mörkrets krafter som endast söker vår förintelse. Det vi vill göra är att bygga någonting vars like aldrig har skådats! Nya Partiets vision om framtiden är det vackraste som finns, och det är upp till oss att bygga denna värld tillsammans.

När vi tänker på framtiden, så måste det frambringa en vision av skönhet, välmående, barns skratt, sunt leverne, bra relationer, enighet och styrka. Ni kanske tycker att det här låter dystert och naturligtvis är läget just nu dystert för oss som vill arbetarkamp, sa vi något annat skulle vi ägna oss åt kvalificerat självbedrägeri. Varför ska det onda få söndra, segra och härska när det finns en möjlighet till en sådan framtid? Engagera dig för rättvisa och med det dagliga gerillakriget mot kapitalismens verkningar!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s