FRAMTIDENS STYRE – HELLRE IDAG ÄN IMORGON!

Syftet med en stat borde vara att tjäna folket samt säkra dess framtid och utveckling mot stjärnorna. Men som det styrs idag blir målet att vända ryggen de människor de skall tjäna, och inlemma den i en smältdegel av rotlösa arbetare och konsumenter. De styrande vill förvandla hela globala världens befolkning till boskap. Vi vill inte ha en världsstat eller någon världsordning, med dagens utveckling kommer vi sluta som en mänsklig smet i ett stinkande träsk.

Människor kommer självfallet inse att Mona Sahlin, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven (eller någon annan av de dårar som Bilderberg-gruppen producerar) är spritt språngande galna. Och mentalt oförmögna ska inte inneha ansvarspositioner för miljoner av människor.

Sveriges ekonomiska kris skapades ur 80-talets politiska vanstyre, då den ekonomiska politiken i allra högsta grad präglades av liberala tankegångar, vilket i sin tur lett till att vi idag har en orimligt stor statsskuld. 1990-talet innebar ett definitivt slut på 1900-talets epok av klassutjämning och sakta men säkra marsch mot världens jämlikaste land. Klasskillnaderna har sedan dess vuxit och det med ökande hastighet.

Ett parti eller en rörelse utan en stark uppbärande ideologi är dömd till undergång. Ideologin är det nödvändiga kitt som sammansvetsar rörelsen, den får varje enskild individ att känna att han är en del av en obeskrivbar kollektiv gemenskap. Likt miljoner vattendroppar tillsammans utgör ett väldigt hav, vävs miljoner individer samman till en enda enorm och oövervinnelig kropp med hjälp av ideologin. Rörelsen kräver, för att växa och bestå och en fanatisk tro på dess egen riktighet. Denna övertygelse kan endast formas ur en stark ideologisk grund.

Ett socialistiskt samhälle borde vara ett samhälle där alla arbetar och gör rätt för sig, där man kan gå säker på gatorna och där ingen behöver svälta. Det svenska samhället är inte ett sådant samhälle. Socialdemokraterna har tagit denna term och förvridit den till oigenkännlighet, de har omvandlat innebörden av detta vackra ord till något fult, smutsigt och perverst.

Rasism och diskriminering är strukturella problem som finns i hela samhället. Det är lättare att få jobb och bostad om du har “rätt” namn och hudfärg. Familjer som faller utanför normen “kärnfamiljen” har svårare att få stöd av samhället och lagen. Varför kan man inte istället fokusera på mer vitala skillnader och kategorisera människor exempelvis efter vilka som är flitiga eller lata, ärliga eller lögnaktiga. Detta tycker jag skulle vara ett bättre sätt att dela in sina fränder, eller fiender i olika fack. Och skulle det vara så att någon som karakteriseras av de senare alternativen lyckats skaffa sig en maktposition, ja då vet man att något gått fel.

Nya Partiets syn på sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och samlevnad utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv. Människor porträtteras, behandlas och förväntas vara och göra olika saker på grund av sitt kön. Inte minst gäller detta sexualitet. Personer som bryter mot köns- och sexualitetsnormer kan bli osynliggjorda och bestraffade på olika sätt. Homosexualitet är ingen sjukdom utan en naturlig variation av mänsklig sexualitet. Man går en promenad längs vattnet, blickar ut över viken och ser ett fridfullt svanpar glida omkring. Och förutsätter att det är en hane och en hona. Men så behöver det inte alls vara. Djur av samma kön som parar sig, fostrar ungar eller lever länge sida vid sida är inte ovanligt.

Jag är nu en stolt och aktiv medlem inom Nya Partiet och jag kan utan tvekan säga att det är en underbar känsla. Att få vara ute på gatan och bedriva kamp för människans naturliga levnadssätt anser jag nu vara lika självklart som att andas. Att få gå sida vid sida med de individer som långt innan mig gjorde valet att försvara vår rätt till allas existens är en mäktig känsla. Individer jag nu kan kalla för mina bröder och systar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s