GODA VILLKOR ÄR INGEN NATURLAG

Det finns flera svar på frågan varför vi årligen demonsterar på första maj. Att demonstrera handlar för oss inte alltid om att vara mot något. Det kan lika gärna vara så att vi vill visa på alternativ och uppmärksamma något man är stolt över. Vi är stolta över vad arbetarrörelsen under dryga 100 år lyckats åstadkomma. Men vi ser också att samhället nu förändras på ett sätt vi inte gillar. Det ger oss anledning att demonstrera också den 1 maj 2014.

28528

Svensk och Europeisk arbetsmarknad behöver regler som leder till schyssta villkor för alla, löntagare och företag. Vår Svenska modell, där arbetsmarknadens parter reglerar arbetslivet med kollektivavtal, måste gälla alla som jobbar i Sverige. Annars finns ingen möjlighet för svenska företag att konkurrera med företag utifrån och löntagares villkor kommer att försämras.

Riksdagen har på senare år antagit och förändrat lagar som resulterat i försämrade anställningsvillkor, urholkat jämställdhetsarbetet och försvårat arbetet mot dålig fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ett blått EU och en moderatledd regering nationellt har under flera år, på punkt efter punkt, motarbetat en utveckling mot ett tryggare och säkrare arbetsliv.

Stora etablerade industriföretag har på senare år, i finanskrisens spår, varslat personal. Underleverantörer har förlorat uppdrag och sagt upp folk. I takt med att Sverige har åsidosatt sitt självbestämmande och hur den ohejdade gränslösa världshandeln expanderat så har vi sett hur stora delar av vår industri till stor del lagts ner, köpts upp eller flyttat utomlands. Vår ekonomi styrs inte av längre av vår inhemska produktion och politiska beslut, utan av de internationella börsernas upp och nedgångar.

Nya Partiet skulle välja att fördela mer medel ut i landet. Då kan fler anställas inom exempelvis skola, vård och omsorg. Kommuner skulle kunna bygga och investera lokalt, vilket skulle få hjulen att snurra och skapa fler arbetstillfällen. Ett fritt Sverige, utan EU-välde, skulle kunna ha en mycket stark ekonomi som utgick från det svenska folkets intresse. Vi skulle kunna trygga vårt jordbruk och vår inhemska industri maximalt och utveckla en maximal självförsörjningsgrad. Den svenska skogen, näst störst i Europa, genererar ett högre värde per år i Sverige än vad exempelvis den norska oljan förmår i Norge. Vi har dessutom uran, koppar och järnmalm. Vi har gott om vattenkraft, stora fiskevatten och goda jordbruksslätter.

Vi har ett stort tekniskt kunnande och god förmåga till nytänkande och kreativitet. Nya Partiet satsar på innovation och forskning istället för att backa in i framtiden. Vi behöver en aktiv politik som skapar fler jobb, inte fler skattesänkningar.

Goda arbetsvillkor och en positiv samhällsutveckling är ingen naturlag som tillkommit av en slump. Det ligger årtionden av hårt fackligt och politiskt arbete bakom. Att försämra villkoren är däremot ganska snart gjort. Det börjar märkas nu efter snart åtta år med Reinfeldt vid rodret.

Vi ses under fanorna på första maj!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s