KONSTSTUDENT STÄLLER UT VERK OM AMMUNITION

Cora Hillebrand, fotografstudent vid akademien Valand, har nu sin examensutställning – och verket hon ställer ut är extraordinärt. Försiktigt har hon tömt 20 stycken AK4-patroner på krut och låtit dem fyllas med sperma.

Den kommer från livs levande soldater. Några associerar det med våldtäktsoffer i krig, att våldtäkt används som ett vapen. Patronerna är en av världens mest använda ammunition, framför allt användes den flitigt i slutet på 40-, 50-talet och i Vietnamkriget. Symboliken, att sperman skulle komma från riktiga soldater, är viktigt. Det har ett symboliskt värde för verket som ska porträttera döden – och livet. Man kan tolka verket på olika sätt, men grundtanken är att man stoppar död med liv.

secondColumn-16x9

Det har nu gått drygt trettio år sedan Vietnam befriades. Solidaritetsarbetet för Vietnams folk kom att prägla en hel generation under 1960- och 1970-talen. På några få år förvandlades det politiska klimatet i Sverige. FNL-rörelsen visade hur man genom att organisera sig och genom tålmodigt arbete kunde förändra kalla krigets världsbild och den svenska utrikespolitiken.

Den svenska FNL-rörelsen var viktig för framväxten av den progressiva musikrörelsen. Proggrörelsen blomstrade med en mängd musikaliska och innehållsmässiga uttryck, där engagemanget för Vietnam och anti-imperialismen var en del av en större helhet. När FNL-arna var som mest aktiva fanns det körer i flera svenska städer. Repertoaren var en blandning av översatta kampsånger och egenproducerat material. Musikaliskt var det torftigt men nationalsången Befria södern blev en progghit.

Befria södern, text och musik: Huynh Minh. Sieng

Till vapen vi i sorg och vrede går,
ett enat folk bakom gevären står.
När vi askan ser från den brända byn,
så stiger vårt hat mot skyn.

Vi slår tillbaka,
vi går mot seger,
och USA fördrivs från Söderns land
med fasor, död och brand.
Så svär soldat med dessa ord
i våra döda hjältars namn
att hämnas den förödda jord
där fienden drog fram.
Det stundar tider för oss med
när vi ska få en evig fred.

Vårt land har delats – sedan många år
dess höga berg och floder skilda går.
Nu vi lova dig mäktiga Mekong
och er stolta berg Trung Son.

Vi slår tillbaka,
vi går mot seger,
och USA fördrivs från Söderns land
med fasor, död och brand.
Så svär soldat med dessa ord
i våra döda hjältars namn
att hämnas den förödda jord
där fienden drog fram.
Det stundar tider för oss med
när vi ska få en evig fred.

Döden kommer till oss alla, oavsett hur vi känner inför det. Den går inte att fly undan. Livet är givet oss för att vi skall vara naturens redskap och därför har vi ingen rätt att ”tjyvhålla” på livet, undvika alla svårigheter med förhoppningen att vi skall få leva några år längre.

Ingen, utom du själv vet varför du till sist tagit steget att delta i kampen. Från att ha varit en vanlig människa, vanlig i den mening samhället definierar, väljer du att ställa dig vid sidan om och istället för att bara tyst acceptera det förräderi vi lider under bestämde du dig för att göra motstånd. Ingen vet varför du gör det, och det har skrivits otalet böcker som behandlar psykologin bakom den revolutionära individen – men ingen har kommit med ett tillfredställande svar. Instinktivt kände du att något är fel med din omvärld, du förde upp denna instinkt på det medvetna planet och identifierade grunden i problemet. I och med vårt beslut att använda oss själva, individen, som redskap för det högre syftet slog vi oss fria från den falska egoism som kommit att tära på vårt folk. Därefter gjorde du din plikt, vare sig mer eller mindre, enkom din plikt. Du sa till dig själv: Jag kämpar!

Du kan bli arbetslös på grund av ditt engagemang, eller kanske uthängd i någon kvällstidning sammankopplad med lögnaktiga rubriker. Men, som sagt, insikten av vad som står på spel och vad resultatet blir om vi misslyckas gör att du, oavsett konsekvens, står fast och möter fiendens attacker med det mod och den viljestyrka som kännetecknat oss genom historien.

Källa: http://www.expressen.se/gt/bytte-ut-krut-i-patroner-mot-soldaters-sperma/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s