BORG SJUNGER PÅ SISTA VERSEN

Åtta sabbade år, men nu är högeralliansens saga slut – nu ska Reinfeldt och alla de andra ut! Låt oss tillfoga borgarna och högerpolitiken ett rungande nederlag i höstens val!

moderater

Finansminister Anders Borgs presentation av vad som ser ut att bli hans sista budget får en osökt att tänka på prins John i den tecknade filmen om Robin Hood. Med kronan på sned och tummen i mun kramar han sina pengapåsar lyckligt liknöjd inför den fattigdom som breder ut sig i kungadömet.

Beskedet från Borg var nämligen just detta, att pengar ska samlas på hög. I ett Sverige med nästan 400000 arbetslösa, en välfärd i förfall, ökande klassklyftor och enorma behov av satsningar på järnväg, bostäder och klimatomställning menar finansministern att allt är gott och väl.

Till och med när statens egen utredning och Borgs egen tidigare nyliberala mentor Lars Calmfors dömer ut denna snålhetsextremism, klamrar finansministern sig ivrigt fast vid sina kära pengapåsar.

När nu konsekvenserna av denna politik avslöjas i fråga efter fråga – skolan, privatiseringarna, järnvägen, lönepressen etc – så återstår att spela det enda starka kort regeringen har kvar, det opinionsmässiga förtroendet för Anders Borgs förmåga att hålla i slantarna. Men frågan är om inte budgetutspelet förvandlar Anders Borg från ett ess till Svarte Petter.

Den nyliberala politiken började inte 2006. Grunden till det nyliberala systemet murades redan 1991. När den socialdemokratiska regeringen under Ingvar Carlsson öppnade för ett medlemskap i den europeiska union som har nyliberalismen inskriven i sina grundlagar. Och när den socialdemokratiske finansministern Allan Larsson meddelade att den fulla sysselsättningen som mål var avskaffat och ersatt av inflationsbekämpning.

För att bryta med den nyliberala politiken krävs mer än ett regeringsskifte. För att höja lönerna på vinsternas bekostnad och för att åstadkomma en fördelning från privata förmögenheter till gemensam välfärd måste hela den nuvarande EU-politiken angripas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s