NYA PARTIET FÖRDÖMER ISRAELS ATTACKER!

De Israeliska flygattackerna som inleddes i tisdags har nu dödat närmare 100 personer och skadat över 700 personer i Gaza. Israels plan är att utvidga offensiven, just nu förbereds 40 000 reservister på en eventuell markoffensiv i Gaza – Netanyahus hållning är den att operationen fortsätter tills beskjutningarna har upphört.

Den svenska regeringen har inga planer på att avbryta det militära samarbetet med Israel, men får kritik av Svenska freds som kräver striktare regler för vapenimport och militärt samarbete med krigförande länder. Sverige har ett militärt samarbete med Israel. Sverige exporterar bland annat ammunition och laserpekare till mörkersikten. Det svenska försvaret har lånat ut utrustning i form av skyddsmasker och hjälmar till den israeliska armén och Israel har även fått tillåtelse att göra testflygningar över Norrbotten. Sverige har en militärattaché vid ambassaden i Tel Aviv och personal från det svenska försvaret har deltagit i konferenser hos den israeliska armén.

Nya Partiet anser att båda parter måste ta avstånd från våld för att möjliggöra fredsförhandlingar, där Israel som den starkare parten i denna konflikt axlar ett större ansvar. Därför måste israeliska ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem, muren på ockuperad mark och Israels illegala utbyggnad av bosättningar upphöra.Israels brutala våld mot palestinierna visar med allt tydlighet att Sverige behöver en regering som står upp för mänskliga rättigheter och inte tyst ser på.

Obamas hållning, som även delas av exempelvis den svenska högerregeringen, legitimerar Israels krig och förtrycket av ­palestinierna. Så länge inte omvärlden reagerar med styrka kommer brotten att fortsätta. Alla länder har möjlighet att ställa individer som gjort sig skyldiga till grova brott mot Genève-konventionen inför rätta. Nu är det hög tid att de ansvariga i Israel får svara för sina övergrepp. Jag kräver därför att Sveriges regering agerar så att de ansvariga ställs inför rätta. Till och med Carl Bildt, den svenska högerregeringen och EU kan nu att få det svårt att upprätthålla normala relationer och “business as usual” med den israeliska regimens mördare.

birgitta_olsson_judinna-460x260

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s