SANNOLIKT INGA KÄRNEXPLOSIONER I WTC NÄR BYGGNADERNA FÖLL SAMMAN

Som svar på mina frågor om WTC inkom detta i min mailkorg:

Jag tackar för informationen. Den som planterade storyn ville sannolikt elda på det eviga tjatandet om HUR WTC störtade samman för att dölja frågan om VEM som tjänade på det. Som ingenjör trodde jag länge det var stora mängder nanotermit som sänkte WTC. Jag vet samtidigt att frågan om hur WTC störtade samman tar kraft från frågan om varför och vem som tjänade på det, vilket egentligen är av större intresse. Där pekar mycket på Israel.

I de levande generationernas minnen är få datum så fast inpräntande som 11 september. De flesta av oss kommer ihåg den dramatiska tisdagen 2001, då två stora passagerarflygplan störtdök in i World Trade Centers tvillingtorn i New York, i något som mest liknade en surrealistisk filmsekvens; vi minns elden, människorna som hoppade och inte minst ögonblicket när den jättelika byggnaden föll ihop i ett jättemoln av damm.

Nu skall denna artikel inte handla om händelserna 11 september. Istället skall vi i breda penseldrag beskriva 11 septembers betydelse för de åren som följde på attackerna i New York och Washington.

Allt gick i ett huj och enligt färdiga planer. Målmedvetenheten göder de konspirationsteorier som alltid uppstår i samband med spektakulära händelser. Hade måhända CIA eller FBI något med attackerna att göra, om bara genom att se mellan fingrarna på vad ett antal ganska klantiga terroristamatörer höll på med?

Om detta skall vi inte spekulera. För att det inte är nödvändigt. Det avgörande är att George W Bush och hans administration grep det tillfälle som 11 september bjöd dem. Genom att använda tragedin som språngbräda för en omedelbar politisk och militär offensiv.

11 september motiverar inte bara övergrepp på FN-stadga och internationell rätt, som anfallskrig, utan också upphävande av grundläggande rättsliga principer, representerat av koncentrationslägret Guantanamo Bay, av systematisk tortyr och övergrepp mot fångar och av rättslös förföljelse av påstådda terrorister, som här i Sverige genom de rättsvidrigt utvisningarna av egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery. Lägg därtill att kriget mot terrorismen banat väg för rasistiska strömningar och partier, genom det ideologiska ramverkets hets mot islam och muslimer, och den epokgörande betydelsen kan synas fullbordad.

Sverigedemokraternas framgångar är inte bara ett resultat av rasistiska och/eller främlingsfientliga stämningar i Sverige, som enligt vetenskapliga undersökningar tvärtom har minskat, utan också av att islamofobin idag är en integrerad del av den imperialistiska bourgeoisiens ideologi och politik. Kriget mot terrorismen gör islamofobin rumsren långt utanför vit makt-miljöns unkna källarlokaler.

Inga efterhandskonstruktioner kan förminska dramatiken i denna förändring. Kriget i Afghanistan handlar vare sig om flickskolor eller demokrati, utan om imperialistisk makt och dominans. För första gången på nästan tvåhundra år deltar Sverige i ett orättfärdigt imperialistiskt angreppskrig.

Det anmärkningsvärda är den totala uppslutningen bakom kriget. Inte bara sossarna spikade ivrigt på den egna politikens likkista, utan de fick initialt lika ivrig handräckning från vänsterpartisterna. Vänsterpartiets dåvarande ledamot i Försvarsutskottet, Berit Johannesson, hade bara ett tilläggsyrkande till det enhälliga krigsbeslutet. Johannesson ansåg att den svenska truppkontingenten skulle bestå av fler kvinnor.

Bush efterträddes av Barack Obama men Bushdoktrinen lever vidare, om än med vissa skillnader i taktiken, och världens största terroristnation för krig i Afghanistan, stödjer Israels statsterror och hotar med krig på koreanska halvön. Det är dags att alla ärliga människor avslöjar det falska talet om ”krig mot terrorismen” och tar upp kampen mot de stora terroristerna.

Advertisements

OM ATT VARA PRIVILEGIERAD

Vi är alla privilegierade i någon form, på något område. Jag är vit, och där kommer mitt första privilegium in i bilden. Jag har ett svenskklingande namn och anses höra till medelklassen. Jag är privilegierad.

Du tillhör världens rikaste 5%. Rent konkret betyder det att du har ett bättre liv än vad du hade haft om du inte hade varit så rik. Att du är rik beror på ren tur. Du råkar vara född i ett land som är rikt. Dagens imperialistiska världsordning innebär att den rika världen exploaterar de fattiga ländernas naturresurser och billiga arbetskraft. Genom krig och ockupation försöker de rika länderna att upprätthålla denna utsugning och underordning. Du är inte rik för att du förtjänar det. Du är rik för att du har tur. Och de som är fattiga är inte fattiga för att de förtjänar det. De är fattiga för att de hade oturen att födas på fel ställe.

Detta är inget nytt. Vi vet att livet är orättvist. Många av oss finner det upprörande. Vi tycker att “någon borde göra något åt saken”. Men när det är vi som är denna någon blir vi mer tveksamma.

Gemensamt för alla som framför tanken om att de slumpmässigt fötts in i en privilegierad tillvaro är en underförstådd acceptans av det övernaturliga. Argumentet vilar på att ett ”jag” existerar innan två människor alstrar ett liv och att ”jaget” placeras i ett slumpmässigt utvalt foster. Skulle detta stämma är det förvisso så att det är få av dessa ”jag” som varje dag har turen att av universums tombola lottas in i svenska foster. Väldigt många fler av dessa odefinierade innan-personligheter hamnar i tredje världen.

Accepterar man detta övernaturliga argument som en del av ens världsåskådning och håller då argumentet för närmare granskning? Nej, det finns ingenting som talar för den kvasireligiösa föreställningen om slumpen. Det är omöjligt att bevisa någon existens innan den fysiska, vilket på ett tidigt stadium vetenskapligt ogiltigförklarar hela idén om att ha turen att födas som privilegierad.

Karl Marx var som alla vet en klok man, så låt oss ta hjälp av honom för att problematisera fråga. I en berömd formulering skriver Marx: ”Det religiösa eländet är uttrycket för det verkliga eländet samtidigt som det är protesten mot detta elände. Religionen är de betryckta kreaturens suck, hjärtat hos en hjärtlös värld, anden i andefattigdomens tillstånd. Den är folkets opium.”

Det religiösa eländet kan inte upphävas genom väpnade interventioner från de imperialistiska makter som skapat eländets materiella grundvalar eller genom väpnat våld överhuvudtaget. Det är imperialismen som är problemet, i Mali som i andra fattiga länder; det är det imperialistiska förtryckets följder i fattigdom, korruption och maktlöshet som skapar behov av religionens illusoriska lycka, av dess opium.

Framförallt är massprotesterna förstås en mardröm för auktoritära makthavare i regionen, men även för USA och EU, som genom sina allierade diktatorer har dominerat regionen ekonomiskt och politiskt.

Slutsatsen är given. Det går inte att bomba bort religion. Vad som krävs är ekonomisk och social utveckling, som upphäver det tillstånd som behöver religionen som illusorisk lycka. Eller för att åter tala med Marx: ”Kravet att de skall uppge illusionerna om sitt läge är kravet på att uppge ett tillstånd som kräver illusionerna.”

CENSURERADE BRÖST VIKTIGARE I MEDIER ÄN BARN ”CENSURERADE” I TRAFIKUTREDNINGAR UTANFÖR BADHUS!?

Vårat arbete sker både internationell, riks och på kommunal nivå. Gästskribenten Urban Saxlind skriver ett inlägg om sitt politiska arbete i staden Umeå.

Under bilderna är rubrikerna i Västerbottens kuriren om censurerade bröst i videofilm. Dags för medier till uppmärksamhet som barnfarlighet runt nybyggt badkvarter?!

Nanna-V-a-Kyrkogat-2

”För stor fixering vid kvinnokroppen”
Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun, ber om ursäkt för censureringen av Juholts videohälsning till Lennart Holmlund.

TV: ”Det är något vi ångrar”
Här förklarar Carlsson varför han valde att blurra bort kvinnokroppen.

Nakna kvinnobröst censurerades
Håkan Juholts avtacknings-film till Lennart Holmlund censurerades.

Håkan Juholts hårda kritik
Håkan Juholt riktar hård kritik mot Umeås näringslivschef.

Juholt: ”Så gör talibaner”
Ytterst pinsamt för kommunen och den ansvarige. Skäms. Det säger Håkan Juholt i en kommentar till att hans Holmlund-film censurerats.

TV: Vass passning till Holmlund
Se den ocensurerade Juholtfilmen här.

Konstutställning efter censur
Vad kan väl passa bättre efter än konstskandal än att gå på konstutställning?

När gör medierna granskning av oskyddade barn i ogjorda trafikutredningar för färdvägar och risker till och från det nya badhuset i Umeå?

nanna-vasaplan

Här sämsta kvalitet för platsen, trafikfarligt och allt farligare med mer trafik och därmed oycksrisker, ingen utemiljö som är självklart överallt annars i Sverige och Simförbundet är tydligt för bästa villkor och om utbyggnadsmöjligheter.

Skälen att sätta stopp för badhuset ökar. Särskilt när verkligheten är som i ovan bilder från ÖK och nedan från igår av V:a Kyrkogatan som blir den största infarten för cyklande österifrån via Kungsgatan (där man först ska passera ÖK och trafikriskerna där). Lägg därtill cykelutredning som än inte gjorts för denna bad- och simanläggning. Men egentligen behövs ingen sådan, det är bara att fara dit och kika själv. Bilderna ovan och på Vasaplan nedan bör ge anledning till politiska studier och mediala granskningar som till slut ändar dessa badplaner under 10 år.

LÄGG NER CIRKUSEN! VI ÄR ALTERNATIVET!

Nya Partiet ställer upp i extravalet. För fram oss nu, så löser det alla Sveriges problem. 

Vi tror på att politik måste bedrivas på två fronter dels parlamentariskt och dels utomparlamentariskt. Den parlamentariska kraften är viktig för att kunna skapa ramar för hur samhället bör bedrivas.

Jag förstår dock att vissa kan se med oro på detta. De kanske fruktar att även vi nu kliver på liberaliseringståget. Men jag ger er mitt ord på att det aldrig kommer att ske. Valdeltagande kommer aldrig hos oss att bli ett självändamål. Vi kommer aldrig att låta vad vi ser som urvattnad parlamentarism ta överhanden. Partiets parlamentariska gren och är tänkt att endast utgöra en del av verksamheten som vi dessutom, när kapacitet finns, har för avsikt att bredda ytterligare.

Att vi har en parlamentarisk gren innebär inte någon kursändring överhuvudtaget.

Syftet med Nya Partiet är att vara ett verktyg för goda människor att kunna lösa Sveriges problem. Det vore en idé att ge oss utrymme i denna valrörelse att presentera vårt perspektiv, så att svenska folket vet vad alternativen inför valet är.

Ta frågan om höghastighetståg och bostadsbyggen som nu Anders “Science Fiction” Borg och Alliansen skröt om som sitt program “Sverigebygget”. Jämfört med Nya Partiets förslag är detta inte bara ett skämt, och för lite och för sent, utan ett rent sabotage mot existerande kompetenta idéer.

Vi har ett allvarligt internationellt läge, vilket torde vara bekant. Det kommer dock tyvärr bort i den allmänna debatten. Det viktigaste är att förstå att det finns en storkonflikt mellan en del viktiga länder i Asien å ena sidan och de forna imperial stormakterna i väst å den andra som kan utmynna i global asymmetrisk krigsföring, som i värsta fall i sin tur leder till förintelsekrig med kärnvapen.

Vi tycker att du inte längre skall tolerera argumentet som säger att Nya Partiet har bra idéer men bara de stora partierna kan bära dem, för att vi är ett för litet parti. De stora partiernas inkompetens är det stora problemet och det gör dem oerhört små. Men du kan göra Nya Partiet stort med din röst och ditt stöd. rätta!

Namnlös

I valet 2014 fick vi 32 röster, 22 mars tar vi revansch!