OM ATT VARA PRIVILEGIERAD

Vi är alla privilegierade i någon form, på något område. Jag är vit, och där kommer mitt första privilegium in i bilden. Jag har ett svenskklingande namn och anses höra till medelklassen. Jag är privilegierad.

Du tillhör världens rikaste 5%. Rent konkret betyder det att du har ett bättre liv än vad du hade haft om du inte hade varit så rik. Att du är rik beror på ren tur. Du råkar vara född i ett land som är rikt. Dagens imperialistiska världsordning innebär att den rika världen exploaterar de fattiga ländernas naturresurser och billiga arbetskraft. Genom krig och ockupation försöker de rika länderna att upprätthålla denna utsugning och underordning. Du är inte rik för att du förtjänar det. Du är rik för att du har tur. Och de som är fattiga är inte fattiga för att de förtjänar det. De är fattiga för att de hade oturen att födas på fel ställe.

Detta är inget nytt. Vi vet att livet är orättvist. Många av oss finner det upprörande. Vi tycker att “någon borde göra något åt saken”. Men när det är vi som är denna någon blir vi mer tveksamma.

Gemensamt för alla som framför tanken om att de slumpmässigt fötts in i en privilegierad tillvaro är en underförstådd acceptans av det övernaturliga. Argumentet vilar på att ett ”jag” existerar innan två människor alstrar ett liv och att ”jaget” placeras i ett slumpmässigt utvalt foster. Skulle detta stämma är det förvisso så att det är få av dessa ”jag” som varje dag har turen att av universums tombola lottas in i svenska foster. Väldigt många fler av dessa odefinierade innan-personligheter hamnar i tredje världen.

Accepterar man detta övernaturliga argument som en del av ens världsåskådning och håller då argumentet för närmare granskning? Nej, det finns ingenting som talar för den kvasireligiösa föreställningen om slumpen. Det är omöjligt att bevisa någon existens innan den fysiska, vilket på ett tidigt stadium vetenskapligt ogiltigförklarar hela idén om att ha turen att födas som privilegierad.

Karl Marx var som alla vet en klok man, så låt oss ta hjälp av honom för att problematisera fråga. I en berömd formulering skriver Marx: ”Det religiösa eländet är uttrycket för det verkliga eländet samtidigt som det är protesten mot detta elände. Religionen är de betryckta kreaturens suck, hjärtat hos en hjärtlös värld, anden i andefattigdomens tillstånd. Den är folkets opium.”

Det religiösa eländet kan inte upphävas genom väpnade interventioner från de imperialistiska makter som skapat eländets materiella grundvalar eller genom väpnat våld överhuvudtaget. Det är imperialismen som är problemet, i Mali som i andra fattiga länder; det är det imperialistiska förtryckets följder i fattigdom, korruption och maktlöshet som skapar behov av religionens illusoriska lycka, av dess opium.

Framförallt är massprotesterna förstås en mardröm för auktoritära makthavare i regionen, men även för USA och EU, som genom sina allierade diktatorer har dominerat regionen ekonomiskt och politiskt.

Slutsatsen är given. Det går inte att bomba bort religion. Vad som krävs är ekonomisk och social utveckling, som upphäver det tillstånd som behöver religionen som illusorisk lycka. Eller för att åter tala med Marx: ”Kravet att de skall uppge illusionerna om sitt läge är kravet på att uppge ett tillstånd som kräver illusionerna.”

Advertisements

One thought on “OM ATT VARA PRIVILEGIERAD

  1. Man får komma ihåg att inte blanda ihop spiritualitet med religion. Spiritualitet handlar om alltings essens, medan religion är ett system av regler och seder som är uppbyggda kring spiritualism. Kort sagt kan man väl säga att religion är ett nedskrivet hjälpmedel åt de som inte är spirituella i sig själva, för att uttrycka det lite bryskt så åt de “spirituellt handikappade”.

    För de religiösa uppnår religion sällan någon större opiumeffekt då de stressade och ängsliga vill försöka göra allt enligt “guds vilja”, och för att göra det, måste de alltid ha “skriften” nära så att de kan anpassa sig själva och sin världsåskådning efter “guds påbud”. Det är som de flesta förstår jobbigare än att ha anorexia. För med anorexia behöver man “bara” ha koll på vad man stoppar i munnen. Som religiös ska man inte bara ha koll på vad man själv gör varenda vaken sekund, man ska även ha koll på andra och utifrån skriften försöka avgöra om de syndar eller om man bara ska lämna dömandet till gud.

    Då är det mer lämpligt att säga att religion är folkets OCD-besvär, då religion ofta uppmuntrar till ett tvångsmässigt repetativt beteende (tex regelbundna högtider och dagliga böner, doppa spädbarn i vatten) där folket gör saker utan att själva riktigt kunna förklara exakt varför, och vad syftet med det hela, är. De vet bara att de “måste” göra det annars känns det som att de kommer “hamna i helvetet” och liknande.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s