VI MÅSTE PRATA OM MANLIGHET

Det som kännetecknar den absoluta majoriteten av allt våld, all extremism och terror är att den utförs av män.

1Conan

Världen brinner och i de allra flesta fall var det män som tände på. Kom gärna och visa mig motsatsen! Det är män som startar och våldtar i krig, det är män som sitter på kärnvapenarsenalerna, det är män som bedriver “supportervåld”, det är män som dödar sina fruar, det är män som sanktionerar ockupationer. Det är män som mördar och misshandlar transpersoner. Det är män som åker på Folk och försvar.

I dessa tider av konstant debatterande kring vad som är orsaken till extremism, vem som är ond, vem som är god, vem som började och så vidare, faller allt som ofta perspektivet om kopplingen mellan våld och manlighet bort.

Forskare varnar nu för att överskottet av unga män i Kina kommer att leda till ökad våldsbrottslighet och ”politisk extremism”. Detta eftersom att de unga männen inte kommer kunna hitta en livspartner på grund av obalansen mellan könen.

Det är kinesiska föräldrars preferens för pojkar och att aborter är mycket lättillgängliga som har orsakat situationen med en stor andel unga män som aldrig kommer att kunna hitta en livspartner och bilda familj. Dessa unga män kallas ”bare branches” och påstås drivas till våld och politisk extremism på grund av sin ensamhet.

De främsta skälen för pojkpreferensen är i det patriarkala Kina och traditionella Indien att sönerna för släkten vidare, och ansvarar för de åldrande föräldrarnas försörjning. Många flickor i världen, framför allt i låginkomstländer, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är flickorna ofta diskriminerade och orättvisorna fortsätter sedan för många genom hela livet. Männen genom att de åtnjuter privilegier i sin egenskap av att vara just män. Inte minst handlar det om makt. Såväl kapitalister som män som grupp tjänar på kvinnoförtrycket. Kapitalisterna genom att de får tillgång till billigare arbetskraft som blir duktiga konsumenter för att passa in i den könsroll som tilldelats dem.

En konsekvens av kvinnobristen är, förutom bristen på fruar och skeva samhällen, ökad trafficking och kidnappning av kvinnor vilket man redan ser oroande tecken på i Kina. Forskningen påstås visa att i samhällen präglade av strukturellt överskott av män ökar aggressiviteten bland unga män. Som ett exempel på detta fenomen är vilda västern i USA.

Det går inte att gå till botten med problemet med mäns våld mot kvinnor utan att bekämpa patriarkatet. Så länge manssamhället består kommer problemet också sannolikt att kvarstå.

Det är bra att regeringen tillsatt ett uppdrag för att undersöka och minska mäns våld. Det har fått försiggå i ett antal tusentals år för länge. Patriarkatet gör män till djur och kvinnor till brottsoffer. Politisk kamp kan göra oss alla till människor igen.

Advertisements