VÅR HISTORISKA UPPGIFT

Omkring år 13000 f Kr blev klimatet mildare och isen började smälta. Isen smälte först söderut, och drog sig sedan sakta norrut. Efter ungefär 6000 år låg isranden uppe i norra skandinavien. Den skandinaviska halvöns östra delar och Finland, som hade pressats ner av det tunga istäcket, höjde sig långsamt. Landhöjningen avslutades först i de södra delarna av skandinavien, och pågår fortfarande i de mellersta och norra delarna. Klimatet efter istiden påminner om norra Sibirien i vår tid. Arktisk tid. Djurlivet bestod av bl.a ren, fjällräv och isbjörn. När klimatet fortsatte att förändra sig och det sakta blev mildare, utbredde sig en skog av bl.a tall och hassel och då kom djur som bäver, brunbjörn och hare. Omkring 6000 f Kr blev blev det värmebölja, postglacial värmetid. Då var det betydligt varmare i norden än det är idag, och detta varade i nästan 6000 år.

Tiden fram till 4000 f Kr brukar man i nordisk historia kalla för den äldre stenåldern. Med djurens invandring kom människorna. De försörjde sig på jakt och fiske. De äldsta boplatserna är från omkring 9000 år f Kr och har påträffats nära Malmö. Man flyttade runt för sina behov, man levde på det man hade samlat, jagat och fiskat, man bevarade inget. Det fanns inga stora samhälles härskare utan man hade sin enskild i sin levnadsgrupp. Det var små grupper man levde med o dem skaffade få barn eftersom de flyttade omkring så mycket och man kunde bara bära ett barn så det kunde gå flera år innan de skaffade ett nytt.Man arbetade inte så mycket, utan de var en annan del av livet. Det man jobbade för var föda för dagen.

När man började slå sig ner för att bruka jorden började bekymren. Sedan jordbrukssamhället har människans uppehälle kantats av kamp. Viss bekvämlighet infann sig i och med att man inte ständigt var tvungen att förflytta sig, men missräkning, dåliga skördar och naturkatastrofer orsakade svält och död. Även kvinnans ställning förändrades i och med jordbrukets utveckling. Det var här man insåg att kvinnan lämpade sig bäst i hemmet att sköta hem och barn, och mannen tog hand om det tunga arbetet ute på åkern. Det sägs att grunden för kvinnans undanträngda ställning lades redan under den yngre stenåldern.

Människan har hela tiden varit ett flockdjur. Man har levt i familjer men varit beroende av sin stam. Ibland har konflikter uppstått mellan olika stammar. Det har inte sällan rört sig om att exempelvis en nomadstam har gått in på en bofast stams mark. Konflikter om äganderätt till mark och varor har alltid varit en källa till konflikter. En annan anledning till gräl har varit om någon medlem ur en stam har skadat en medlem ur en annan stam.

Med tiden har stammarna lärt sig att samsas med intillboende stammar och bildat samhällen. För ungefär 1.500 år sedan stod maktstrider mellan samhällen och landsdelar i det som skulle bli Sverige. Under denna period krossade svearnas kung Adils västgötakungen Åle Opländske vid ett blodigt slag på Vänerns is. Det var första gången som stora delar av Sverige stod enat. De olika landskapen bildade ett land. Allt hänger samman.

Vi  består i förlängningen av en mängd stammar som har slagit sig samman. I grund och botten är vi exakt samma människor som för tusen år sedan brukade samma jord. Vi har samma behov. I grunden finns enskilda individer. Historien har visat att svenskarna inte finner sig i vanstyre. På 1400-talet enades dalkarlar, närkingar och andra svenskar mot utländska fogdar, hårt skattetryck och orättvisor. Man slöt upp under bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson och slog hårt mot fogdeväldet som plågat medborgarna.

Sverige borde vara ett rikt land men tvärtom har landet enorma skulder till privata aktörer. Köerna till operationer förlängs, skolor läggs ner, maten på äldreboendena håller mer och mer samma låga standard som den mat som tidigare generationers soldater fick ute i fält. Trots alla försämringar och alla skatter så går det inte bättre för Sverige rent ekonomiskt. Enorma hål äter upp resurserna. Då Sverige förr styrdes av utländska fogdar och kungar så fanns de i närheten. De höll till i Stockholm eller Köpenhamn. Idag styrs samhället globalt. När den amerikanska federala banken (som ägs och styrs av privatpersoner och inte av den amerikanska staten som många tror) går dåligt så drabbas vi svenskar av massarbetslöshet. Sverige är direkt beroende av omvärlden men kan inte påverka den. Vi står beroende och maktlösa.

Även dagens Sverige består av kamp, men den moderna människan har glömt hur man kämpar. Kapitalismen som system sätter storföretagens vinster framför allt annat. Det leder till extrem utsugning av arbetare, miljökatastrofer, krig – och ständigt återkommande ekonomiska kriser. Demokratisk politik betyder att majoriteten styr istället för kapitalets fåtalsvälde. Produktion och fördelning av resurser sker enligt behov. Nya Partiet står för att samhällets viktigaste resurser, storföretag och banker, ska förstatligas och ställas under demokratisk kontroll och planering.

Klassamhället räknar värde i pengar och egendom: du är det du äger. För att lyckas föra över sitt arv – sin egendom – till barnen, måste mannen vara säker på att de verkligen är hans, vilket kräver kontroll över kvinnan och hennes fertilitet. Kvinnan som hålls i hemmet gynnar också det kapitalistiska systemet. Hennes tvätt, städning, matlagning och barnpassning är ett oavlönat arbete som besparar både samhället och mannens arbetsgivare utgifter. Den traditionella familjen blir ett slags samhälle i samhället, där kapitalets förtryck av arbetaren översätts till mannens förtryck av kvinnan och barnen.

EU är ett verktyg för storföretagen, riktat mot löntagare i alla medlemsländer. Den första gemensamma generalstrejken mot krisen, i framför allt Spanien och Portugal den 14 november 2012, är ett exempel på den internationalism som socialister står för.

Vi är idag en civilisation där kampen är lika viktig som förr men man måste kämpa på andra sätt än tidigare. Knytnävarna kan ibland tas fram för att försvara sig själv och de sina men framför allt måste man kämpa på andra plan. Vi lider psykiskt och fysiskt under den globala politiken. Det ska vi sätta stopp för. Det vi arbetar för är det mest självklara, att återge oss dess kraft och dess rättigheter. Ändå ses det som oerhört kontroversiellt. Vi har en lång väg att gå. Vägen innehåller uppförsbackar och motvind. Men kompassen pekar i rätt riktning. Vi vet åt vilket håll vi måste gå. Vi vet vilka faror som lurar och vilka hinder som väntar. Våra kampgener kommer att sättas på prov. Vi är en del av det folk som seglade ut på de stora haven med upptäcktslusta och rent mod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s